საქართველოს გენერალური პროკურატურის დეპარტამენტები

გენერალური ინსპექცია
გენერალური ინსპექციის უფროსი- ბაკურ აბულაძე
გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე - გიორგი კვარაცხელია
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405254
ელ.ფოსტა: babuladze@pog.gov.ge

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი
საგამოძიებო ნაწილის უფროსი - თეიმურაზ ნაჭყებია
საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე - ჯარჯი წიკლაური
საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე - რევაზ ბაღაშვილი
საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე - დიმიტრი ფაღავა
საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი - ამირან გულუაშვილი
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს უფროსი - ალექსანდრე მუყასაშვილი
მისამართითბილისიგორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405136
ელ.ფოსტა: tnachkebia@pog.gov.ge

კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველო
სამმართველოს უფროსი - გიორგი გოჩაშვილი
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405136
ელ.ფოსტა: ggochashvili@pog.gov.ge

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბრალდების ეფექტიანი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველო
სამმართველოს უფროსი - ნინო აღლემაშვილი
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405208
ელ.ფოსტა: naglemashvili@pog.gov.ge

სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - ირაკლი ნადარეიშვილი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - კოკა კაციტაძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405012
ელ.ფოსტა: inadareishvili@pog.gov.ge

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - მიხეილ შაყულაშვილი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეგიორგი ქევხიშვილი
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში, ანტიკორუფციულ სააგენტოში და გენერალურ ინსპექციაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი - ბესიკ კოჭლამაზაშვილი
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში, კონტრტერორისტულ ცენტრში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში და დაზვერვის სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი - ჯაბა გურგენიძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405790
ელ.ფოსტა: mshakulashvili@pog.gov.ge

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - მირანდა მელქაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - გიგა ძნელაძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405339
ელ.ფოსტა: mmelkadze@pog.gov.ge

თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი 
დეპარტამენტის უფროსი - ლევან ძნელაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - მიხეილ გოგორიშვილი
თავდაცვის სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსირეზო ნადოი 
იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი - დავით ფხალაძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405058
ელ.ფოსტა: ldzneladze@pog.gov.ge

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - გიორგი გაბოძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - ბესიკ თხელიძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405162
ელ.ფოსტა: ggabodze@pog.gov.ge

საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი -  ნათია მერებაშვილი 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - გოჩა ფარულავა
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - 
საგამოძიებო დანაყოფების თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი - 
საგამოძიებო დანაყოფების რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი - ლონდა ბიჭიკაშვილი
სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი - თამარ ზუბაშვილი
ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი - ჯაბა უსენაშვილი
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405119
ელ.ფოსტა: nmerebashvili@pog.gov.ge

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის უფროსი - მაგდა კაპანაძე
საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი - თამრიკო სოლოღაშვილი
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - კონსტანტინე ქათამაძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405126;
ელ.ფოსტა: magkapanadze@pog.gov.ge

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - სოსო არჩვაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე -
პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის (სამმართველო) უფროსი - სოფიო ჯიაძე
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405788
ელ.ფოსტა: sarchvadze@justice.gov.ge

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - ირაკლი ჩილინგარაშვილი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - 
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი - გივი ბაღდავაძე
იურიდიული სამმართველოს უფროსი - ნათია გორგოძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ევროინტეგრაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველო
სამმართველოს
უფროსი - ნიკოლოზ ჭინკორაშვილი
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405142
ელ.ფოსტა: ichilingarashvili@pog.gov.ge

საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - ნინო ქვათაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - გიორგი გრძელიშვილი
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 2 405150; +995 32 2 405564; +995 32 2405244.
ელ.ფოსტა: presscenter@pog.gov.ge

ეკონომიკური დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - მერაბ მურღულია
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - კონსტანტინე ბელაშვილი
საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამმართველოს უფროსი - ნიკო ბახტაძე
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი - დავით ხმალაძე
ტელეფონი: +995 32 2405149; +995 32 2405168
ელ.ფოსტა: dkhmaladze@pog.gov.ge

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველო
სამმართველოს უფროსი - სალომე შენგელია
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114
ტელეფონი: +995 32 2405118
ელ.ფოსტა: sshengelia@pog.gov.ge

პროგრამული უზრუნველყოფის, უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრი (სამმართველო)
სამმართველოს უფროსი - გურამ სოფრომაძე
ტელეფონი: +995 32 2405259
ელ.ფოსტა: support@pog.gov.ge
მისამართი: . თბილისი, გორგასლის N24, 0114