ხელმძღვანელები

   

შალვა თადუმაძე
გენერალური პროკურორი ბიოგრაფია

მამუკა ვასაძე
გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე  ბიოგრაფია

გიორგი გაბიტაშვილი
გენერალური პროკურორის მოადგილე 
ბიოგრაფია

გიორგი გოგაძე
გენერალური პროკურორის მოადგილე 
ბიოგრაფია

   

გიორგი ბადაშვილი
გენერალური პროკურორის მოადგილე 
ბიოგრაფია