პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული დღის აღსანიშნავად საქართველოში ევროჯასტის პრეზიდენტი იმყოფება

 30.05.2019