პროკურორებს და გამომძიებლებს სერტიფიკატები გადაეცათ

 01.07.2019