პრესსამსახურის საკონტაქტო ინფორმაცია

საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
ტელ: 2 40 52 31; 2 40 55 64;
2 40 52 44; 2 40 51 50; 2 40 51 51;
E_mail: presscenter@pog.gov.ge
Facebook: http://www.facebook.com/OfficialPOG