დაგვიკავშირდით

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის N24, 0114

ტელეფონი: +995 32 2405231; +995 32 2405564; +995 32 2405244;  +995 32 2405150;  +995 32 2405151;

ელ.ფოსტა: presscenter@pog.gov.ge